بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ...

ejournal ejournal

1395-7-25

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) مهر و تاکید بر توسعه این بیمارستان


رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه هیاتی، با سفر به شهرستان مهر، از بیمارستان فاطمه زهرا(س) این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، این بازدید، روز گذشته، بیست و چهارم مهر انجام شد و خدمات رسانی بخش های مختلف این بیمارستان، مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیمارستان فاطمه زهرا(س)، هم اکنون با 52تخت، به بیماران و مراجعه کنندگان ارایه خدمت می کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه دکتر "عبدالخالق کشاورزی" قائم مقام معاون درمان دانشگاه، دکتر "کامبیز ایرجی" قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر "عبدالرسول همتی" قائم مقام معاون بهداشتی و دکتر "کرامت اله افراشی" مدیر توسعه منابع فیزیکی و عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه، در این برنامه از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند و در ادامه در پروژه ساختمان الحاقی این بیمارستان حضور یافتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این بازدید، بر سرعت بخشیدن به این پروژه و توسعه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) که تاکنون حدود 40درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تاکید کرد و مقرر شد این پروژه به زودی به مناقصه گذاشته شود.

پایان خبر