نشریه الکترونیکی سیب - شماره 48


         آنتي بادي های غير منتظره

ممکنست آنتي بادي‌های کمياب ديگری هم علاوه بر آنتي بادي هاي ضد گروه هاي خوني  ABO   و  Rh، در سرم افراد مختلف وجود داشته باشد. اين آنتي بادي ها بر ضد آنتی ژن های نايابی که ممکن است روی سطح گويچه های سرخ پراکنده باشند، ساخته شده اند. مانند گروه های كل، دافی و......... . با آن که اغلب، ما انتظار نداريم در سرم افراد، چنين آنتی بادی هايی را مشاهده کنيم، با اين حال وجود آن ها به نوبه خود واجد اهميت هستند. به همين دليل زمانی که دستور تزريق خون داده می شود و خون بيمار تعيين گروه می شود، سرم او نيز از لحاظ وجود آنتي باد های غير منتظره بر ضد آنتی ژن های گويچه های سرخ دهنده، آزمايش می شود. گويچه های سرخ دهنده به سرم بيمار گيرنده خون نزديک می شوند، در صورت ايجاد واکنش ( به هم چسبيدگی و يا انهدام سلول ها ) از تزريق آن خودداری می گردد. به اين آزمايش، سازگاري گروه هاي خوني يا "کراس مچ " می گويند.

         سازگاری گروه های خونی

 گروه خونی A، می تواند به گروه های AB و A خون اهدا کند و از گروه های خونی A و O خون دریافت کند. گروه خونی B، می تواند به گروه های AB و B خون اهدا کند و از گروه های خونی B و O خون دریافت کند. گروه خونی AB، تنها می تواند به گروه خونی AB خون اهدا کند ، ولی از تمام گروه های خونی می تواند خون دریافت کند. گروه خونی O، به تمام گروه های خونی می تواند خون اهدا کند، اما فقط می تواند از گروه خونی O خون دریافت کند.

 گويچه های سرخ گروه خونی O هيچ آنتی ژنی ندارند و دهنده عمومی محسوب مي شوند. بنابراين در مواقع اضطراری می توان خون گروه O را به هر گروه خونی ديگری تزريق نمود. در يک حادثه منجر به خونريزی شديد، زمان بسيار مهم است و گاه نبايد منتظر پيدا کردن خون هم گروه ماند وگاهی چه بسا جايز نيست حتی برای تعيين گروه خونی خود مصدوم  نيز وقت را تلف کرد. در اين گونه موارد، در دسترس بودن خون گروه O می تواند تنها راه نجات باشد. از طرفی ديگر فردی با گروه خونی AB  می تواند در مواقع اضطراری با خيالی آسوده از همه گروه های خونی ديگر، خون دريافت کند (گيرنده عمومی)، زيرا پلاسمای گروه خونیAB بر ضد هيچ يک از گروه های خونی ديگر آنتي بادي ندارد. با همه اين ها، در شرايط عادی، تمامی خون هايی را که برای تزريق بکار می بريم بايد با خون گيرنده آن، هم گروه باشد و علاوه بر آن آزمايش سازگاری (کراس مچ) نيز برای آنها انجام شده باشد.

         اهمیت گروه های خونی

اهميت گروه های خونی زمانی مشخص می شود که فرد نياز به تزريق خون پيدا کند و مجبور شويم به او خون تزريق کنيم. دراين صورت اگر گويچه های سرخ دهنده، آنتی ژنی داشته باشد که در پلاسمای گيرنده، آنتي بادي ضد آن وجود داشته باشد، اين گويچه ها پس از تزريق، به سرعت به هم چسبيده و نابود می شوند و علاوه بر عدم کارآيی، باعث ايجاد عوارض شديد و يا حتی مرگ گيرنده خواهند شد.

پس از ورد خون ناسازگار به رگ فرد گيرنده،  آنتی بادی هاي موجود در خون وي به آنتی ژن های موجود در سطح گلبول های قرمز بیگانه (فرد دهنده) متصل مي شوند. در اين حال روند تخريب گلبول هاي قرمز شروع شده و گلبول هاي قرمز پاره مي شوند. علائم اوليه تزريق خون ناسازگار شامل لرزش بدن، فلج، تشنج، انعقاد داخل عروقی، تب و پیدایش هموگلوبین در ادرار است. اقدامات فوري براي درمان واکنش های انتقال خون، شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن حجم ادرار با كمك داروهاي خاص می‌باشد، چرا که تجمع هموگلوبین در کلیه ممکن است موجب اختلال عملكردي كليه و  از بين رفتن اين عضو مهم بدن گردد. اگر اقدامات درماني فوري صورت نگيرد، ممكن است باعث مرگ هم گردد.

 

 
 

 

 

صفحه قبل

ماهنامه الکترونیکی سیب / آبان 95

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  464
بازدیدکنندگان برخط:  1