نشریه الکترونیکی سیب - شماره 46
بداخلاقي


تباه كننده ی اعمال نيك: بداخلاقي

فاطمه بمبئی رو

 مقدمه

واژهی بداخلاقي در لغت به معناي تندخويي و بدخويي مي‌باشد. از طرف ديگر، اخلاق عبارت از صفات انساني است و اخلاق نيكو به ملكاتي گفته مي‌شود كه منشأ اعمالي گردد كه از نظر شرع و عقل شايسته و پسنديده باشد و اخلاق سوء نيز به معني يك سلسله صفاتي است كه اعمال زشت و افعال ناپسند از آن ها سرچشمه بگيرد.

حيات انساني و رسيدن به كمال انسانيت در گرو نر‌م‌خويي و خوش‌اخلاقي است از ديگر سو بد اخلاقي و تندخويي محيط زندگي را مسموم مي‌كند و سرانجام نامطلوب دنيوي و اخروي را به همراه خواهد داشت.

  كسي كه خواهان دستيابي به كمال انساني و شرافت و بزرگواري است، كسي كه در جستجوي راحتي روح، آرامش خاطر و عزت و سربلندي است، بايد درصدد اصلاح خويش برآمده، تندخويي و بداخلاقي را كه بدترين همنشين انسان و زشت‌ترين خصلت نفساني است از خود دور کند.

ريشه‌هاي بداخلاقي

1ـ بيماري‌هاي جسماني: تندخويي از جمله خصلت‌هايي است كه نوعاً ريشه در بيماري‌هاي جسماني داشته و در بسياري از موارد از ضعف بنيه، خستگي مفرط، كار زياد و مشغوليت بيش از حد توان سرچشمه مي‌گيرد. زيرا سبب بداخلاقي از غدد داخلي، ورم مغز و برخي ديگر از بيماري‌هاي جسمي سرچشمه گرفته كه بايد در صدد معالجه آن برآيد.

2ـ فشارهاي روحي و عقده‌هاي رواني: برخي از كساني كه تندخو هستند معمولاً در محيط‌ هايي قراردارند كه با محيط زندگي خويش سازگاري نداشتند و به خاطر رفتار ناهمگون محيط با چنين افرادي باعث ايجاد عقده‌هاي روحي و رواني در چنين افرادي مي‌شوند و اين افراد به خاطر خلأ روحي و كمبود محبت بداخلاق مي‌شوند.

3ـ تربيت ناصحيح: برخي ديگر از مصاديق تندخويي در كساني بروز مي‌كند كه افراد تأثيرگذار جامعه مانند پدران و مادران و آموزگاران به گونه‌اي ناصحيح وي را تربيت كرده‌اند و باعث ايجاد اختلال رواني و در نتيجه تندخويي در فرد مي‌شوند.


 صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ شهریور ماه  96

 

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  635
بازدیدکنندگان برخط:  1