نشریه الکترونیکی سیب - شماره 46
به خاطر سپاری موضوعات درسی برای دانشجویان

 


آتنا حفیظ

 دلايل خوبي براي سازماندهي و بازنگري هر چه سريعتر يادداشتهايتان پس از سخنراني وجود دارد:

الف- تا زماني كه موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و آماده است، مي توانيد از مثالها و حقايقي كه در حافظهی شما از درس به جاي ماندهاست و فرصت نوشتن آنها را در حين سخنراني نداشته اید، براي تكميل يادداشتهايتان استفاده كنيد.

علاوه بر اين شما مي توانيد قسمتهايي از درس را كه برايتان مبهم باقي مانده است باز يابي کنید و از استاد، يك همكلاسي  متن كتاب درسي، يا ساير منابع براي كسب اطلاع بيشتر، براي رفع ابهام كمك بگيريد.

ب-  مرور بلافاصلهی مطالب، نتيجهی بهتري نسبت به مرور پس از مدت طولاني تر به بار خواهد آورد. اگر دانشجويي در مدت ٢٤ ساعت يا قبل از جلسهی درسي بعدي مطالب را مرور كند از ميزان محفوظات او کم می شود و بر ميزان فراگيري او بيشتر از مرور مطالب افزوده مي شود.

* روش حاشيه نويسي در كنار يادداشتهايتان، بر دوباره نويسي برتری دارد.

پيشنهاد هاي زير مي تواند در زمينهی حاشيه نويسي در كنار يادداشتهايتان مفيد باشد:

1- در زير جملات كليدي و مفاهيم مهم خط بكشيد.

2- از درج ستاره (*) و علايم راهنما براي نشان دادن مطالب مهم بهره بگيريد.

3- از حاشيه هاي دفترتان يا از صفحات خالي براي هماهنگ كردن يادداشتها با متن كتاب درسي استفاده كنيد .

براي تطبيق يادداشتها با متن كتاب درسي، شماره صفحه متن مربوط در كتاب را در كنار يادداشتهايتان بنويسيد.

4- از كليد واژگان و خلاصه استفاده كنيد .

يك طرف حاشيه يادداشتهايتان را براي نوشتن واژه هاي كليدي مانند اسامي مهم، فرمولها، تاريخ ها ومفاهيم اختصاص دهيد. اين كار شما را وادار به پيش بيني پرسش هاي عيني مي كند و حقايقي به دست مي دهد كه شما براي تهيهی مقاله بدان نياز داريد.

از طرف ديگر مي توانيد از حاشيه يادداشتهايتان براي نوشتن خلاصه هاي كوتاه از عناوين موجود در آن صفحه، مرتبط كردن محتويات هر صفحه با كل درس جلسه فعلي يا جلسه قبل بهره بگيريد.

 5- تهيه یچنين يادداشتهايي نه تنها در يادگيري مطالب به شما كمك مي كند، بلكه شما را براي نوعي از تفكر مورد نياز در امتحانات تشريحي و نيز امتحانات موسوم به "عيني" آماده مي سازد.

 

منبع Virginia Polgtechic Insttiute and State University, :

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  721
بازدیدکنندگان برخط:  1