بیشتر بدانیم: ...1395-5-24

بیشتر بدانیم: انواع ارجاع عمودی و افقی در برنامه پزشک خانواده چگونه است؟/ فرم ارجاع محدودیت تاریخ ندارد 


قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه لازم است با آگاهی بخشی عمومی در خصوص چگونگی قوانین برنامه پزشک خانواده شهری، زمینه بهره مندی بیشتر مردم از این برنامه فراهم شود، انواع ارجاع عمودی و افقی را معرفی کرد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "عبدالرسول همتی" در خصوص ارجاع عمودی که پزشک خانواده می تواند افراد تحت پوشش خود را به سطوح بالاتر، یعنی متخصص و فوق تخصص ارجاع دهد، گفت: ارجاع عمودی برای تشخیص نهایی و یا درمان بیماری فرد، در مواردی که از عهده پزشک سطح یک خارج است (در بیشترین میزان شامل 20 درصد بیماری ها می شود) و برای برخی مراقبت های دوره ای بیماران مزمن که نیاز به معاینه دوره ای متخصصان مختلف و معاینه اندام های تحت تاثیر بیماری فرد لازم است، انجام می شود.

او با اشاره به موارد انجام این ارجاع، افزود: به طور مثال، برای جلوگیری از اثرات تخریبی بیماری هایی مانند دیابت و فشارخون بالا بر اندام ها که باید به صورت دوره ای، از سوی متخصص کلیه و چشم برای بررسی اثرات  مخرب بیماری انجام شود، ارجاع عمودی صورت می گیرد.

دکتر همتی ادامه داد: در این موارد، پزشک خانواده با معاینه اولیه و درخواست آزمایش و عکسبرداری های موردنیاز و تکمیل فرم ارجاع عمودی، بیمار را به سطح دو و متخصص مرتبط ارجاع می دهد و بیمار پس از مراجعه به متخصصان، پسخوارند ارجاع را به پزشک خانواده خود تحویل و بر اساس نتیجه آن، پزشک خانواده نسبت به ادامه درمان و مراقبت اقدام می کند.

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به موارد ارجاع افقی، ادامه داد: در صورتی که پزشک متخصص بعد از معاینه بیمار، تشخیص بدهد که باید برای معاینه یا درمان نهایی، از سوی متخصص رشته دیگری ویزیت شود، با تکمیل فرم ارجاع افقی بیمار را به متخصص یا فوق تخصص مربوطه ارجاع داده و پس از آن، بیمار نتیجه پسخوراند هر دو ارجاع ( ارجاع عمومی از پزشک خانواده به متخصص اول و ارجاع افقی متخصص به متخصص یا فوق تخصص و مواردی از این قبیل) را به پزشک خانواده خود تحویل می دهد و پزشک خانواده مراقبت و درمان را ادامه داده و پیگیری  لازم را انجام می دهد.

او اضافه کرد: در این مورد، نیاز نیست که بیمار بار دیگر برای دریافت فرم ارجاع عمودی به پزشک خانواده مراجعه کند.

دکتر همتی یادآور شد: فرم ارجاع در حال حاضر محدودیت تاریخ ندارد و باید بدون خط خوردگی باشد و از سوی پزشک خانواده خود و یا جانشین او، مهر و امضا شود و اطلاعات اولیه بیماری فرد در آن تکمیل شده باشد.

پایان خبر