مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...1395-5-23

مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: در فصل های گرم سال، در خرید لبنیات دقت بیشتری داشته باشیم 


مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بهداشت مواد غذايي يكي از اصول مهم در حفظ سلامت افراد جامعه است، تاکید کرد: لازم است در فصل های گرم سال، در خرید لبنیات دقت بیشتری داشته باشیم.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مهندس "سیامک شمس" افزود: مواد غذايي بايد در شرايط بهداشتي، تهیه و تولید شده و با وسايل نقليه مناسب و بهداشتي به مراكز توزيع مواد غذايي انتقال يابند، سپس با توجه به به نوع ماده غذايي، در دما، رطوبت و شرايط مناسب بهداشتي نگهداري شوند.

او يكي از نكات مهم در نگهداري مواد غذايي را شرايط دمايي مناسب عنوان کرد و ادامه داد: هر نوع ماده غذايي لازم است در دمايي كه روي بسته بندي آن قيد شده است، نگه داشته شود؛ اين شرايط در فصل هاي گرم سال و در مورد محصولات حساسي مثل شير و لبنيات، از اهميت بيشتري برخوردار است.

مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه، گفت: در برخي از مراكز عرضه، به دليل كمبود يخچال يا فريزر و يا كم كردن هزينه برق مصرفي، محصولات لبني در دماي نامناسب نگهداري مي شود که اين كار مي تواند باعث فساد مواد غذايي شده و سلامت مصرف كننده را به خطر بيندازد؛ پس لازم است متصديان مراكز عرضه و فروش مواد غذايي اهميت بيشتري به اين موضوع بدهند.

مهندس شمس تاکید کرد: مردم نيز بايد در هنگام خريد به شرايط دمايي قيد شده بر روي محصول توجه كرده و تاريخ توليد و انقضاي مواد غذايي را بررسی کنند.

او با معرفی شماره تلفن 190، یادآور شد: هموطنان مي توانند هر گونه مشكل بهداشتي در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي را به صورت شبانه روزي به سامانه بهداشت 190 اطلاع دهند و بازرسان بهداشت محيط در سراسر استان، در کوتاه ترین زمان ممکن، گزارش هاي مردمي را پيگيري می کنند.

پایان خبر