200هزار معاینه رایگان در فارس، ...1395-5-23

200هزار معاینه رایگان در فارس، از جنینی تا جوانی کلید می خورد 


برای نخستین بار در جنوب کشور، با طرح آزمایشی مطالعات کوهورت درمانگاه های شهید مطهری و امام رضا(ع)، 200 هزار مادر باردار، از نظر سلامت جنین، به صورت رایگان معاینه و تحت نظارت قرار داده می شوند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مسوول اجرای این طرح با بیان اینکه مرکز تحقیقاتی مطالعات مشاهده ای طولی آینده نگر(کوهورت)، سلامت کودکان را در درمانگاه های شهید مطهری و امام رضا(ع)، پایش می کند، گفت: طرح تحقیقاتی آینده نگر کوهورت، با پایش رایگان 200 هزار مادر باردار و فرزند آنها از نظر سلامت کودکان، از مراحل جنینی تا زمان بلوغ، به اجرا در می آید که بر اساس این طرح،  ابتدا در طی نه ماه حاملگی با پنج بار مراجعه، مادر باردار از نظر سلامت جنین معاینه و پایش می شود و سپس نوزادان با نظر پزشکان متخصص نوزادان و کودکان درمانگاه امام رضا (ع)، پایش می شوند.

دکتر "رضا بهرامی" افزود: آغاز اجرای این طرح از درمانگاه های امام رضا(ع) و شهید مطهری بود که با اجرای آن، 6 عامل مشکلات بارداری زنان و زایمان، تغذیه مادر، وضعیت روحی و روانپزشکی، وضعیت ورزشی، محل زندگی، آب و هوا و همچنین قرار داشتن در معرض اشعه و اندازه گیری پرتوهای احتمالی محل زندگی مادر، سلامت مادر و کودک تا سن هجده سالگی فرزند، پایش می شود.

این پزشک متخصص کودکان انجام تمامی امور مربوط به این پایش، مانند معاینه و آزمایش، در تمام مدت اجرا، برای تمامی شرکت کنندگان و تا سن هجده سالگی فرزندان را رایگان عنوان کرد و ادامه داد: برای شرکت در این طرح،  مادر باردار باید ابتدا تحت نظر یکی از پزشکان زنان درمانگاه شهید مطهری قرار گرفته و سپس به مرکز کوهورت درمانگاه امام رضا(ع) ارجاع شود.

او با بیان اینکه مطالعات کوهورت، نوعی مطالعه مشاهده ای و طولی آینده نگر است که به صورت هم گروهی انجام می شود، از کاربرد نتیاج حاصل از آن در علوم پزشکی، علوم اجتماعی، آمار و اکولوژی خبر داد و گفت: در این شیوه مطالعاتی، عوامل موثر در بروز خطر بررسی می شود و فایده اطلاعات حاصل از مطالعات هم گروهی این است که میتوان در تشخیص عوامل خطر در یک بیماری جدید موثر باشند.

پایان خبر