خدمات پزشکان نمونه خانواده در شیراز، پاس داشته شد1395-5-23


 

پزشکان خانواده برگزیده استان فارس در زمینه استقرار برنامه طرح تحول در نظام بهداشت و پزشک خانواده، مورد تقدیر اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفتند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نشست هیات رییسه دانشگاه، گفت: این پزشکان نمونه، باعث افتخار دانشگاه هستند و آنقدر زیبا و مسلط، کار خود را در راستای تحقق هدف سلامت محوری به جایگزینی درمان محوری انجام می دهند، که باید از آنها تقدیر کرد.

دکتر "محمدهادی ایمانیه"، افزود: این پزشکان با عزم جدی خود، با رعایت اخلاق حرفه ای، الگوی مناسبی برای دانشگاه و اهداف پیش بینی شده کشور، هستند.

او عملکرد خوب پزشکان را، باعث پیشرفت برنامه پزشک خانواده عنوان کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نسبت به تداوم حضور و تاثیر این پزشکان در راستای دستیابی به اهداف والای بهداشتی، ارتقای کیفیت زندگی، نشاط مردم و توسعه پایدار کشور، ابراز امیدواری کرد.

در این آیین، اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از پزشکان خانواده نمونه به پاس تلاش در رسیدن به اهداف دانشگاه و سلامت محوری در پزشک خانواده، تقدیر کردند.

قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: طبق بررسی و ارزیابی های انجام شده، پزشکان خانواده ای که برای گسترش اهداف و شاخص های مهم این برنامه، تلاش داشتند، تقدیر می شوند.

دکتر "عبدالرسول همتی"، پوشش مراقبت از گروه های سنی و گروه هدف و ارتقای شاخص های سلامت، رضایت مسولان و جمعیت تحت پوشش از شیوه عملکرد آنها، همکاری در گسترش اطلاع رسانی و فرهنگسازی برنامه پزشک خانواده را، از شاخص های مهم ارزیابی این پزشکان، عنوان کرد.

در این آیین، از دکتر "ناهید قره چه" و دکتر "مژده فروردین" از مرکز بهداشت شهدای والفجر و دکتر "فرشته بهمنی" و دکتر "رکسانا خاکی" از مرکز بهداشت شهدای انقلاب، تقدیر شد.

پایان خبر