از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجلیل شد1394-9-28

همزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوري، نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي فارس، با معرفی پژوهشگران برتر استان، برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، در اين نمايشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، توانمندي هاي پژوهشي و فناوري گروه هاي آموزشي، مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان و برخي دفاتر ستادي حوزه معاونت پژوهشي و فناوري را به نمایش گذاشت.

 

 

در این نمایشگاه از پژوهشگران برتر استانی، با حضور استاندار فارس، تجلیل شد.

دکتر "عبدالوهاب البرزی"، دکتر"محمدابراهيم پارسانژاد"، دکتر"مهرداد عسكريان"، دکتر "يونس قاسمي"، دکتر "محسن دهقاني"، دكتر "نصراله عرفاني" و "دكتر اميد فيروزي"، از پژوهشگران برتر استانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هستند که در این ایین مورد تجلیل قرارگرفتند.

 این نمایشگاه، با حضور جمعي از مسوولان استاني در دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز، برگزار شد.

پایان خبر