بیماران در فارس غذای سالمتری می خورند1394-9-28

 گسترش حضور کارشناسان تغذیه در بیمارستان های استان فارس، امنیت غذایی بیشتری را برای بیماران بستری به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار "وب دا" در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس اداره نظارت و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه در این خصوص، می گوید: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با توجه به اهمیت موضوع غذای بیماران در بهبود سلامتی آنها، کار گسترش حضور کارشناسان تغذیه را در بیمارستان های فارس، طی سه سال اخیر آغاز کرده است.

 

 

دکتر "علیرضا منصوری" با بیان اینکه امروزه توجه متولیان سلامت به پیشگیری، در ارتقای سلامت عمومی جامعه نقش بسزایی داشته است، می افزاید: یکی از فرآیندهای تاثیرگذار در این روند، تغذیه بیماران و اصلاح ساختار تغذیه آنان است.

او ادامه می دهد: در همین راستا، شورای عالی غذا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از سال 1392 با برنامه راهبردی سه ساله، آغاز به فعالیت کرد و معاونت درمان دانشگاه هم با احساس رسالت در این امر، با سیاست های سلامت این شورا همگام شد.

این مقام مسوول در امر نظارت بر درمان، با اشاره به همکاری های استادان گروه تغذیه و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه در تحقق این هدف، می گوید: بر همین اساس توانستیم در زمینه تغذیه بیماران در بخش های ویژه، افزایش تعداد کارشناسان تغذیه در بیمارستان ها و ارتقای ساختار مشاوره تغذیه بیماران به کمک فرم های تغذیه بالینی، در شناسایی بیماران پرخطر و نیازمند به دریافت مشاوره تغذیه موثر باشیم.

دکتر "منصوری" ارتقای سطح کیفی تغذیه بیماران در بیمارستان ها که موجب کاهش مدت زمان ماندگاری آنها در محیط بیمارستان و سرعت در بهبودی بیمار می شود را دستاورد مهم این اقدام می خواند.

او از حضور استادان تغذیه دانشگاه در راندهای بیمارستانی، برای ارایه مشاوره تغذیه به بیماران در راستای همین طرح خبر داده و معتقد است: تعداد کارشناسان تغذیه در بیمارستان های فارس، بیش از چارت تشکیلاتی معمول در بیمارستان ها دیده شده که به عنوان طرحی پیشرو در کشور مطرح است.

رییس اداره نظارت و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اشتغال زایی و کارآفرینی برای کارشناسان تغذیه را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح برشمرده و می گوید: در کنار این امر، همسو با اهداف طرح تحول نظام سلامت که مقارن با اجرای این طرح در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود، زمینه های افزایش دسترسی مردم به تغذیه سالم، به عنوان بخشی از سلامت عمومی جامعه، فراهم شد.

او یادآور شد: با توجه به دستیابی به اهداف سه ساله نخست شورای عالی غذا، معاونت درمان دانشگاه به عنوان پیشرو در این زمینه، وارد مرحله هدف گذاری برای اجرای برنامه راهبردی سه ساله دوم شده است.

پایان خبر