بیماران دیالیزی شهرستان زرقان...1394-9-28

 بیماران دیالیزی شهرستان زرقان با خیال آسوده درمان می شوند

 با افزایش یک تخت به بخش دیالیز بیمارستان زرقان، تمامی بیماران دیالیزی این شهر مورد پوشش خدمت درمانی قرار گرفتند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، رییس شبکه بهداشت و درمان و سرپرست بیمارستان امام حسن عسکری(ع) زرقان با اعلام این خبر، گفت: بخش دیالیز بیمارستان امام حسن عسگری (ع) شهرستان زرقان، در سال 1392 با سه تخت بیمارستانی آغاز به کار کرد.

دکتر "امینه دادور" با اشاره به کمبود تعداد تخت های دیالیز در این بیمارستان و مراجعه بیماران کلیوی شهرستان به  شهرهای مجاور، افزود: بیست و یک بیمار دیالیزی در شهرستان زرقان شناسایی شده است که با توجه به اینکه هر بیمار دیالیزی در هر نوبت چهار ساعت از یک تخت استفاده می کند، در شهرستان با کمبود امکانات در این بخش مواجه بودیم.

او عنوان کرد: با افزایش یک تخت دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان امام حسن عسکری(ع) زرقان، این مشکل به طور کامل برطرف شده است و این بیمارستان در حال حاضر به تمامی بیماران کلیوی شناسایی شده در شهرستان، خدمت رسانی می کند.

این تخت با ارزش تقریبی 90 میلیون تومان، برای بخش دیالیز، خریداری و راه اندازی شده است.

پایان خبر