تقدیر از بیمارستان های برتر فارس ...1394-9-28

تقدیر از بیمارستان های برتر فارس در اجرای بسته کاهش فرانشیز بیماران

 در نشست سياستگزاري تحول نظام سلامت، چهار بیمارستان برتر فارس در اجرای بسته کاهش فرانشیز بیماران بستری، مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، در این نشست، راهکارهای توسعه خدمات بسته کاهش فرانشیز در بیمارستان های استان، با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بررسی شد.

قایم مقام معاون درمان دانشگاه هم در این نشست، با معرفی اقدامات ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه، گفت: با استقرار برنامه تحول نظام سلامت، نظارت جدي بر كيفيت و كميت اجراي برنامه، به عنوان يك ضرورت در ستاد تحول تعریف شده است.

دکتر "سید محمدکاظم تدین" با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت جدي، پيگيري های لازم را انجام می دهد، افزود: مديران بسته هاي تحول نظام سلامت دانشگاه هم موظف به ارایه عملكرد اجرايي و نظارتي خود در ستاد سياست گزاري دانشگاه هستند تا با همفکری اعضای این ستاد، بتوانیم موفق به اجرای بهتر برنامه شویم.

او ادامه داد: آخرین نشست ستاد بررسي تحول نظام سلامت دانشگاه، به عملكرد بسته كاهش فرانشيز بيمارن بستري اختصاص يافته است.

دکتر "تدین" یادآور شد: در این نشست با بهره گيري از ارزيابي كارشناسان اداره اقتصاد درمان در نيمه نخست سال 94 و ارزيابي كارشناسان وزارت بهداشت در سال 93 در زمینه اجراي اين بسته خدمتی طرح تحول نظام سلامت، چهار بیمارستان برتر استان معرفی شدند.

در نشست سياستگزاري تحول نظام سلامت، از چهار بيمارستان شهید آیت اله دستغيب، قلب الزهرا، حضرت قائم(عج) قيروز آباد و امام خميني(ره) استهبان به عنوان بيمارستان هاي برتر اسان تجلیل شد.

پایان خبر